Skillslab Verpleegtechnische handelingen niveau 4

KCM groep biedt de mogelijkheid om verpleegtechnische handelingen niveau 4 aan te leren en te oefenen in een simulatie omgeving (skillslab). Dit is op het niveau van MBO 4, MBO Verpleegkundige. In het KCM Skillslab kunnen alle fictieve patiënten situaties worden nagebootst.

U kunt uw verpleegtechnische handelingen oefenen tijdens bijeenkomsten in ons Skillslab op medische fantomen. Een uitgebreide database is aanwezig zodat protocollen kunnen worden geoefend. Naast de praktijkoefeningen bestudeert u online de theorie van de handelingen en maakt de theorieopdrachten die ondersteund worden door beeldmateriaal van de betreffende handeling. Deze voorbereiding doet u zelfstandig online vanuit huis, met de mogelijkheid om hulp van een studiecoach in te schakelen. Voorafgaand aan elke praktijk dag levert u de theorieopdrachten in bij de docent ter beoordeling en goedkeuring.

Programma en werkwijze
De training verpleegtechnische handelingen (niveau 4) bestaat uit 8 praktijkdagen waarin om de 2 weken  een aantal verpleegtechnische handelingen aangeleerd worden. U bereid zich voor elke praktijk dag online theoretisch voor op de te behandelende  praktijk opdrachten voor die praktijkdag. Op de praktijk dag zullen telkens ongeveer 4 handelingen uit 1 thema worden behandeld

Het is een voorwaarde dat u voorafgaand aan de lesdagen de theorieopdrachten heeft ingeleverd. De lesdag zelf staat in het teken van het aanleren en oefenen van de verpleegtechnische handelingen. Tijdens deze cursus maakt u gebruik van het lesboek ‘Verpleegtechnische handelingen niveau 4’ van uitgeverij Thieme Meulenhoff (ISBN nummer: 97890 06 91 0353 en werkboek 97890 06 91 0643). Dit boek dient u zelf aan te schaffen.

Begeleiding
KCM4Zorg werkt met ervaren studiecoaches en verpleegkundige docenten. Studiecoaches zijn (op afstand) beschikbaar om je te ondersteunen tijdens de voorbereiding op de lesdag en de afronding van de module. De verpleegkundige docenten verzorgen de begeleiding tijdens de lesdag.

Thema’s
De volledige training bestaat uit acht bijeenkomsten waarin alle bovengenoemde verpleegtechnische handelingen worden geoefend en getoetst.
De praktijkdagen zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

 1. Medicatie
 2. Wondverzorging
 3. Zuurstof toedienen en variatie
 4. Maagsondezorg
 5. Katheterzorg
 6. Stomazorg
 7. Injecteren
 8. Venapunctie

Theorie- en praktijktoetsen 
Toetsen verpleegkundige handelingen (niveau 4) worden afgenomen door een verpleegkundig docent. Zowel theorie als praktijk word tijdens de lesdagen getoetst. Wanneer de handelingen goed zijn verricht, tekent de docent de handelingen af in een persoonlijk dossier.

V&VN kwaliteitskeurmerk
Sinds 2014 is deze cursus verpleegtechnische handelingen geaccrediteerd door de V&VN. Wanneer je als deelnemer geregistreerd bent kan je met deze cursus 56 accreditatiepunten verdienen (voor je herregistratie). Tevens is KCM4Zorg partner van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarmee we de kwaliteit van de cursus en organisatie aantonen.

In het skillslab kunt u de volgende verpleegtechnische handelingen aanleren:

 1. Medicijnen checken, registreren en distribueren, zonodig controle op inname (volgens verpleegplan)
 2. Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
 3. Toedienen van zuurstof;
 4. Vloeistoffen via perifeer infuus toedienen;
 5. Sondevoeding toedienen;
 6. Voedingspomp bedienen;
 7. Stoma verzorgen;
 8. Suprapubische katheter verzorgen en verwisselen;
 9. Infuuspomp en spuitpomp bedienen;
 10. Verzorgen van wonden: rode, gele, zwarte wonden en wonden met hechtingen;
 11. Maagsonde en blaaskatheter verzorgen;
 12. Zwachteltechnieken toepassen;
 13. Hechtingen en tampons verwijderen;
 14. Blaasspoeling uitvoeren;
 15. Mond- en keelholte uitzuigen;
 16. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
 17. Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
 18. Subcutaan en intramusculair injecteren;
 19. Intraveneus injecteren;
 20. Perifeer infuus inbrengen;
 21. Maagsonde inbrengen;
 22. Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en bij mannen;
 23. Venapunctie uitvoeren;
 24. Wonden met drains verzorgen;
 25. Wonddrain verwijderen;
 26. Transfusie;
 27. PEG-sondevoeding toedienen;
 28. Maagspoeling uitvoeren;
 29. Darmspoeling uitvoeren;
 30. Stoma irrigeren;
 31. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen;

Uw resultaat
U ontvangt na het doorlopen van de verpleegtechnische handelingen een certificaat. Dit geeft u de mogelijkheid uw kennis en vaardigheden op verpleegtechnisch gebied uit te breiden en te updaten met de nieuwste materialen en technieken. Het resultaat is dat u bewust bekwaam bent in het uitvoeren van de genoemde handeling en met uw organisatie een vervolg in praktijkleren kunt plannen.

Voor wie?
De Skillslab verpleegtechnische handelingen niveau 4 is geschikt voor BIG-geregistreerde MBO-verpleegkundigen en voor iedereen die zijn/haar kennis en vaardigheden op peil willen brengen m.b.t. verpleegtechnische handelingen. Deze module is specifiek geschikt voor het opleidingsniveau van MBO-Verpleegkundige.

Het is ook mogelijk om alleen uw handelingen op niveau 4 te laten toetsen, vraag naar de mogelijkheden bij onze studieadviseurs.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Duur, data en locatie
Startdatum en vervolgdata:

Startdatum
 Donderdag  01-03-2018     afgesloten
Vrijdag  14-09-2018  28-09-2018  12-10-2018  26-10-2018  09-11-2018  23-11-2018  07-12-2018  21-12-2018


Tijdstip: van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te Arnhem.

Investering

€ 1995,-      AANBIEDING!  Schrijf nu in voor € 1695,–

U kunt deze opleiding ook betaling in 4 termijnen van € 430,–  pmnd

Inschrijven

Laden ...

Voorwaarden
KCM4Zorg biedt volwassenonderwijs aan. De lesdagen vinden plaats op onze locatie in Arnhem. Op aanvraag is er overleg mogelijk voor alternatieve locaties. Bij deze cursus is het aanschaffen van een (digitaal) lesboek verpleegtechnische handelingen noodzakelijk. Zie ‘algemene voorwaarden’ voor overige voorwaarden.

Aanvullende informatie
Na bevestiging van deelname aan de training heeft u veertien dagen bedenktijd om zonder opgave van reden kosteloos te annuleren.