Arbeidsmarktroute Verpleging en Verzorging

Arbeidsmarktroute Verpleging & Verzorging

In het “convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren”  hebben de minister van Onderwijs en Wetenschappen, de minister van Sociale Zaken en de minister van Economische zaken met de Stichting van de Arbeid en centrale organisaties van werkgevers en werknemers een Scholingsroute en een Arbeidsmarktroute benoemd.

Scholingsroute

De Scholingsroute is bedoeld voor mensen die hun ervaring willen laten beoordelen om daarna via een verkort opleidingstraject bij een ROC het MBO-diploma te behalen. Deelnemers die via een verkorte opleiding het diploma kunnen behalen, kunnen zich aanmelden bij een ROC,

Arbeidsmarktroute

De Arbeidsmarktroute is bedoeld voor mensen die hun ervaring willen laten beoordelen om daarna via de arbeidsmarkt verder te leren. KCM Training & Opleiding en KCM4EVC werken samen in de Arbeidsmarktroute. Je kunt jezelf in deze route opgeven via de site van KCM4EVC BV. Bij aanmelding kun je met een vragenlijst je ervaring in het gekozen MBO-beroep invullen. Aan de hand van deze vragenlijst krijg je inzicht in wat je al weet en kunt en wat je nog moet bijleren. KCM4EVC zet dan de stappen uit waarmee je je ervaring kunt laten beoordelen in het Ervaringscertificaat. Je volgt daarvoor de EVC-procedure (6 tot 12 weken).

Na het beoordelen van je ervaring registreert KCM4EVC je Ervaringscertificaat in het landelijk register Ervaringscertificaten van het Nationaal Kenniscentrum EVC (www.ervaringscertificaat.nl). Na registratie ontvang je het nieuwe Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Het bewijs heeft de waarde van een diploma, omdat je aantoont wat je weet en kunt in het beroep. Met het Vakbekwaamheidsbewijs sluit je de Arbeidsmarktroute af.

Heb je na een beoordeling van je ervaring in het Ervaringscertificaat nog onderdelen tekort, dan kun je je Ervaringscertificaat laten vertalen naar een Ontwikkelportfolio. In het Ontwikkelportfolio kun je met modules je ervaring gaan aanvullen. De modules bestaan uit literatuuradvies en praktijkopdrachten, waarmee je je in je eigen werk kunt ontwikkelen. Je leidinggevende en ervaren collega’s kunnen je inwerken in nieuwe taken, waardoor je je inzetbaarheid meteen vergroot. Voor verpleegtechnische vaardigheden kun je deelnemen aan een leergang op deze site. Nieuwe ervaring kun je in een verkorte EVC-procedure laten beoordelen in het Aanhangsel Ervaringscertificaat. Ook deze nieuwe werkprocessen kun je laten bijschrijven in het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute.

Volgens het Convenant kun je na het afsluiten van de Arbeidsmarktroute de beoordeling in het Ervaringscertificaat voorleggen aan een examencommissie in de Scholingsroute om te verzilveren naar het MBO-diploma. KCM4EVC werkt samen met examencommissies waar je je Ervaringscertificaat kunt verzilveren. In de praktijk betekent dit dat je deelneemt aan de examens Nederlands en rekenen voor niveau 1 t/m 3. Bij niveau 4 neem je ook deel aan Engels. Na deelname neemt de examencommissie het besluit je het MBO-diploma te verstrekken.

Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute

Het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute is een echt inzetbaarheidsbewijs. Je toont werkgevers wat je weet en kunt. Verder is het een ontwikkelbewijs. Je toont aan wat je eventueel nog moet bijleren. Het is geen diploma waarvoor je kunt zakken of slagen maar een bewijs van je bekwaamheid in een beroep. In de Arbeidsmarktroute telt ervaring!

Arbeidsmarktroute Verpleging & Verzorging

In de Arbeidsmarktroute Verpleging & Verzorging kun je jezelf ontwikkelen in de volgende beroepen:

  • Zorghulp – MBO niveau 1 – Huishoudelijke ondersteuning
  • Helpende Zorg & Welzijn – MBO niveau 2 – Ook hulp bij persoonlijke verzorging en algemeen dagelijkse levensverrichtingen
  • Verzorgende-IG – MBO niveau 3 – Ook verantwoordelijk voor het op en bijstellen van het zorgplan, verpleegtechnische vaardigheden en een gedegen kennis van anatomie en ziekteleer en kennis van de doelgroepen.
  • MBO-verpleegkundige – MBO-niveau 4 – Deze route is momenteel in ontwikkeling en zal waarschijnlijk na de zomer vrijkomen.

Voor informatie en advies kun je bellen met (085) 488 47 61. Op de site www.kcm4evc.nl kun je je ervaring scannen en je opgeven voor een intake!

Einddoel van de Arbeidsmarktroute Verpleging en Verzorging

  • U bouwt een bewijsportfolio op waarmee u kunt aantonen dat u in de afgelopen twee jaar minimaal 600 uur praktijkervaring in de zorg op hebt gedaan.
  • U heeft uw praktijkervaring laten beoordelen in het Ervaringscertificaat, waarmee u kunt aantonen dat u voldoende ervaring heeft met alle aspecten waarmee een Verzorgende-IG te maken heeft.
  • Voor ontwikkeling van verpleegtechnische vaardigheden kunt u  het Skillslab verpleegtechnische vaardigheden doorlopen  en aansluitend een aftekenboekje laten invullen, waarmee u de beheersing kunt laten toetsen in het Skillsexamen EVC en kunt laten beoordelen in het Ervaringscertificaat. In het examen wordt ook een toets verpleegkundig rekenen afgenomen, die u in zelfstudie kunt voorbereiden.
  • U kunt met het Ontwikkelportfolio gericht ervaring bijontwikkelen. Deze ervaring kunt u laten beoordelen in de EVC-procedure van KCM4EVC BV in het Ervaringscertificaat.
  • U sluit de Arbeidsmarktroute af met het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. U kunt dan de overstap maken naar een met KCM4EVC samenwerkende examencommissie en een verzilveringstraject in naar het MBO-diploma. De examencommissie zal u laten deelnemen aan de verplichte toetsing van taal en rekenen en kan een verkort opleidingsadvies geven op basis van hun zelfstandige bevoegdheid.

Individueel maatwerkadvies

Op de website www.kcm4evc.nl kunt u uw ervaring scannen en een intake aanvragen. U ontvangt na de intake een persoonlijk ontwikkelplan met de kortste route om uw ervaring zichtbaar te maken en bij te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

KCM4EVC BV

KCM4EVC BV is landelijk erkend EVC-aanbieder. KCM4EVC BV is verantwoordelijk voor de intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. KCM4EVC voert de beoordeling uit in het Ervaringscertificaat, onderhoud de registratie in het landelijk register ervaringscertificaten en onderhoud de contacten met examencommissie die na de Arbeidsmarktroute het Ervaringscertificaat in behandeling nemen.

KCM Training & Opleiding BV

KCM Training & Opleiding BV verzorgt de begeleiding in informeel leren vanuit het Ontwikkelportfolio en biedt de leergang of modules in verpleegtechnische vaardigheden aan (voor Verzorgende-IG en MBO-verpleegkundige).

Duur van de arbeidsmarktroute

De duur is afhankelijk van ervaring. Heb je volledig ervaring dan kun je de EVC-procedure in 6 tot 12 weken doorlopen. Heb je deels ervaring, dan dien je rekening te houden met gerichte bijscholing. Heb je een beginnende ervaring dan stellen we een plan op op basis van het niveau dat je kiest.

Maatwerkofferte

 

Na de intake ontvang je een overzicht van de investering. Kijk ook op www.kcm4evc.nl naar de tarieven.

Meer informatie over deze opleiding? vraag vrijblijvend een brochure aan!